Lời Gới Thiệu

Dasuki Farm là một nông trại sinh thái được hình thành dựa trên ý tưởng thuận với tự nhiên. Tại đây, tất cả các phương pháp canh tác đều hướng đến cách tiếp cận sạch và bền vững. Nông trại là nơi tiến hành những thử nghiệm về các phương pháp trồng theo hướng sạch, bền vững, thân thiện với môi trường. Từ những kết quả đạt được sẽ tiến hành nhân rộng mô hình đến nhiều người nông dân và lan toả trong cộng đồng.

Tất cả những sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu Dasuki Farm đều do chính các thành viên sáng lập, thành viên chủ chốt tự nghiên cứu và phát triển. Đội ngũ quản lý và vận hành Farm đều là những nhà khoa học có chuyên môn sâu liên quan đến nông nghiệp, chế biến, an toàn thực phẩm, R&D, nghiên cứu khoa học,…Chính vì vậy, mỗi sản phẩm và dịch vụ của Dasuki Farm đều mang đậm sự tâm huyết của các thành viên. Tại Dasuki Farm, yếu tố chất lượng và sự cam kết là nền tảng cho mọi hoạt động. Niềm tin đến từ chất lượng là câu slogan của Nông trại.

Hiện tại, Dasuki Farm đang thực hiện liên kết với nhiều đối tác để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu và chuyển giao cho nhiều người được thụ hưởng các kết quả nghiên cứu do Dasuki Farm phát triển và sở hữu. Ngoài ra, Nông trại còn là nơi tiếp đón nhiều lớp sinh viên đại học đến trải nghiệm, thực hiện các nghiên cứu, làm chuyên đề, đồ án tốt nghiệp, cũng như thực hiện các dự án startups,…

Mô hình hoạt động

Nothing Found

Dont worry&hellip it happens to the best of us.